Disclaimer voor houseofcreations.net

House of Creations, onderdeel van Chrissy’s Card Company (KvK- nummer 20157565, hierna te noemen House of Creations verleent u hierbij toegang tot houseofcreations.net en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

House of Creations zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
House of Creations behoud zich het recht voor om de inhoud van houseofcreations.net zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op houseofcreations.net aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van House of Creations.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op houseofcreations.net geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met House of Creations. Voor op houseofcreations.net opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan House of Creations aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij House of Creations.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van House of Creations  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Nieuw-logo-voor-website-grijs

Back to Top

Staartsestraat 6a, 4635 BB Huijbergen

0614567444

ma t/m vrij: van 9.30 - 17.00 uur